Bierzmowanie

Sakrament Bierzmowania w naszej parafii udzielany jest każdego roku. Szafarzem tego Sakramentu jest zawsze Biskup. Przygotowania do przyjęcia tego Sakramentu rozpoczynają się w klasie 8 Szkoły Podstawowej a kończy w klasie pierwszej szkoły ponadpodstawowej.