Chrzest

W naszej parafii Sakrament Chrztu św. udzielany jest w drugą sobotę miesiąca podczas Mszy Św. o godz. 15.00  i czwartą niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 14.00 w Bazylice. Spotkanie przygotowujące dla rodziców i chrzestnych odbywa się w sobotę poprzedzającą dzień Chrztu św. po Mszy św. wieczornej w Bazylice. Rodzice pragnący tego sakramentu dla swoich dzieci powinni zgłosić się w kancelarii parafialnej z aktem urodzenia dziecka. Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które przystąpiły do sakramentu bierzmowania, oraz są praktykującymi katolikami. Osoby spoza naszej parafii pragnące być chrzestnymi muszą dostarczyć zaświadczenie ze swojej parafii.