DAROWIZNA

,,Radosnego dawcę miłuje Bóg”    (Drugi List do Koryntian 9,7)

Zaproszenie do współdziałania dla dobra Bazyliki w Chojnicach

Do końca roku mamy jeszcze możliwość wpływu na płacony podatek dochodowy, dotyczący obecnego roku (z Urzędem Skarbowym rozliczamy się po jego zakończeniu). Jedną z propozycji jest darowizna na cele kultu religijnego, inną darowizna na cele charytatywno- opiekuńcze.

  1. Odliczenie od dochodu na cele kultu religijnego przysługuje od kwoty poczynionej darowizny, jest to tak zwana ,,darowizna z limitem’’. Osoby fizyczne mogą pomniejszyć dochód o 6%, osoby prawne 10%. Darowizna będzie przeznaczona na renowację naszych obiektów sakralnych.
  2. Na cele charytatywno-opiekuńcze parafii możemy przekazać darowiznę bez względu na jej wysokość ,,bez limitu”, nawet 100% dochodu.

Darowizny musimy dokonać do końca roku kalendarzowego, na konto parafii:

PKO BP 42 1020 1491 0000 4102 0026 9944

Darczyńcom składam Serdeczne Bóg Zapłać.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *