Duszpasterze

Ksiądz Proboszcz:
Ks. prałat Jacek Dawidowski, urodził się 04.04.1960 r. Pochodzi z parafii św. Józefa w Wygodzie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk Księdza Biskupa Mariana Przykuckiego w 1986 roku. Pracował jako wikariusz w parafii w Wielkiej Łące, Bydgoszczy Fordonie i w Kościerzynie. Był proboszczem parafii Nowa Karczma, a od 01.07.1999 r jest proboszczem w Bazylice w Chojnicach.

Księża Wikariusze:
ks. Dominik Roczniak – święcenia kapłańskie przyjął w 2015 roku; w naszej parafii posługuje od 2020 roku
ks. Karol Misiurski – urodzony 02.02.1983r. Święcenia kapłańskie przyjął w 2009 roku. Pochodzi z parafii Chmielno. Posługiwał w Pelplinie , Brusach i Łebie. W naszej parafii posługuje od 20.08.2022r.

Ksiądz Senior:
Ks. Kanonik Paweł Piesik – kapłan diecezji toruńskiej, urodzony w Chojnicach. Po przejściu na emeryturę powrócił do rodzinnego miasta i wspiera swą posługą naszą wspólnotę parafialną od 2009 roku.

Ponadto w naszej parafii posługują:

Pan Przemysław Woźniak – organista, kancelaria parafialna
Pan Piotr Puczyński – kościelny Kościoła Gimnazjalnego

ks. Rafał Kulwikowski – święcenia kapłańskie przyjął w 2015 r; w naszej parafii posługiwał jako wikariusz w latach 2018-2019, aktualnie student prawa kanonicznego na Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie