Dzień Formacji Rycerzy Kolumba

27 listopada w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach odbył się dzień formacji Rycerzy Kolumba. Głównym tematem była Eucharystia w nauczaniu św. Jana Pawła II oraz bł. kard.  Stefana Wyszyńskiego. „Kościół żyje dzięki Eucharystii” – to pierwsze słowa, a zarazem tytuł encykliki św. Jana Pawła II podpisanej 7 kwietnia 2013 r. Jan Paweł II pisał w niej m.in: „Nawet wtedy, gdy Eucharystia jest celebrowana na małym ołtarzu wiejskiego kościoła jest ona wciąż poniekąd sprawowana na ołtarzu świata.” Również Prymas Wyszyński wierzył głęboko, że Eucharystia nadaje wartość i sens codziennym wyborom.     
Na Dniu Formacji stawili się Rycerze z rad: Hopowo, Brusy, Bydgoszcz oraz Rada z Chojnickiej Bazyliki. Wielką radością było dla nas, że przybyli do naszej parafii Delegat Stanowy brat Krzysztof Zuba, Sekretarz Stanowy brat Marek Ziętek oraz Skarbnik Stanowy brat Jacek Pisz. Mszę św. koncelebrowało pięciu kapłanów. Głównym Celebransem był ks. proboszcz Janusz Chyła, słowo Boże wygłosił ksiądz proboszcz z parafii Hopowo, Tadeusz Łącki. Swoje słowo skierował do nas również, nasz brat w Rycerstwie, bp Arkadiusz Okrój, biskup pomocniczy diecezji pelplińskiej. Po Mszy św. nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu i wspólna modlitwa za wspólnotę Rycerzy Kolumba w Polsce i na Świecie oraz za powołania kapłańskie i zakonne. Następnie bracia udali się na, by nabrać sił przed drugą częścią dnia formacji, którą prowadzili bracia z Rady Stanowej.

Był to piękny i owocny czas.

Vivat Jezus!

Wielki Rycerz Brat Mateusz Wróblewski.