Eucharystia

Pierwszym miejscem sprawowania Eucharystii w naszej parafii jest Kościół Parafialny, a więc Bazylika. Poza Bazyliką Msze św. na terenie naszej parafii sprawowane są: w Kościele Gimnazjalnym, w kaplicy w Domu Kapłana Seniora, w kaplicy u sióstr Franciszkanek przy ul. Wysokiej i ul. Ogrodowej. Godziny Mszy św. podane są na stronie głównej.