Grupy parafialne

Chór Parafialny

Domownicy Boga

Domownicy Boga to formacyjne wspólnoty ewangelizacyjne dla tych, którzy odnaleźli w Kościele swój DOM i chcą przyprowadzić do niego tych, którzy oddalili się od niego.

Pierwsze wspólnoty powstały w diecezji pelplińskiej w 2015 roku, między innymi w Chojnicach, jako odpowiedna pragnienie odnowy diecezji. Każda ze wspólnot zakorzeniona jest w parafii i ma swój specyficzny charakter, wynikający z charyzmatu patrona, miejscowej historii i kultury oraz potrzeb lokalnej społeczności. Wspólnota przyjmuje nazwę związaną z parfią, a nasza wspólnota nosi nazwę Dom Ścięcia św. Jana Chrzciciela.

opiekunem duchowym grupy jest ks. Szymon Gwardzik.

Domowy Kościół

Ministranci

Neokatechumenat

Rodzina Kolpinga

Rycerze Kolumba

Zakon Rycerzy Kolumba to największa na świecie katolicka organizacja świecka o charakterze charytatywnym. Obecnie zrzesza ponad 2 mln członków na całym świecie. W naszej parafii Rycerze Kolumba jako Rada 17556 działają od lipca 2020 roku. Kapelanem naszej Rady jest ks. Jacek Dawidowski

Zakon rozpoczął oficjalną działalność w roku 1882 z inicjatywy amerykańskiego księdza, Michaela J. McGivneya (w roku 1997 rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny). Beatyfikacja ks. McGivneya odbyła się 31 października 2020 roku w katedrze Świętego Józefa w Hartford, w stanie Connecticut. Cud  Na czele zakonu stoi Najwyższy Rycerz. 1 marca 2021 roku czternastym Najwyższym Rycerzem został Patrick E. Kelly.

Rada Najwyższa Rycerzy Kolumba zaproponowała radom lokalnym projekt „Wiara przez uczynki.” Dla ułatwienia realizacji zadań programowych przedstawiła również matrycę programów rekomendowanych w obszarach: – Wiara, Rodzina, Społeczność i Życie. Rady lokalne w zależności od potrzeb i możliwości wybierają i realizują programy w swoich parafiach. Nawet programy realizowane w całej jurysdykcji np. peregrynacja obrazów lub relikwii każda rada organizuje wg. własnego scenariusza. Część programów realizowane jest przez kilka rad lokalnych np. pielgrzymki, drogi krzyżowe czy dni. 
W ramach obszaru „Wiara” pogłębiamy naszą duchowość przez uczestnictwo w rekolekcjach i dniach skupienia. Aktywnie uczestniczymy w życiu parafii organizując Niedziele Rycerskie, pielgrzymki (w tym Nocne Pielgrzymki Mężczyzn), drogi krzyżowe (w tym Ekstremalne Drogi Krzyżowe). Uczestniczymy w procesjach Bożego Ciała, Nabożeństwach Fatimskich i innych uroczystościach parafialnych (np. odpustach) zapewniając pomoc logistyczną oraz posługę liturgiczną. Organizujemy lub współorganizujemy oraz uczestniczymy w takich wydarzenia jak: „Orszak Trzech Króli”, „Noc Świętych” czy „Męski Różaniec”. Organizujemy październikowe nabożeństwa różańcowe czy „Różaniec V Niedzieli Miesiąca”. W ramach peregrynacji obrazów np. „Świętej Rodziny”, „Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan” czy relikwii Brata Alberta organizujemy w swoich parafiach, a nawet w sąsiednich parafiach, okolicznościowe nabożeństwa połączone ze zbiórką środków rzeczowych i finansowych dla chorych i potrzebujących. Dużą uwagę zwracamy na estetykę wokół kościoła jak i jego wnętrze. Organizujemy drobne remonty np. figurek przykościelnych lub w kapliczkach, a większe remonty wspieramy finansowo i własna pracą. Na parafialnych cmentarzach otaczamy opieką groby kapłanów. Pamiętamy o rocznicach święceń kapłańskich Kapelana i innych księży w parafii.
W ramach obszaru „Rodzina” promujemy wartości rodzinne i patriotyczne. Organizujemy różnego rodzaju zawody, bale, konkursy, rajdy, festiwale, spływy kajakowe i pikniki rodzinne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Pragniemy zachęcać całe rodziny, nie tylko rycerskie, do wspólnej zabawy i wspólnej modlitwy. Niesiemy pomoc materialną i finansową rodzinom zmarłych braci. Promujemy wśród parafian „Akt zawierzenia Rodziny Świętej Rodzinie” oraz rycerski pomysł na święto 11-go lipca „Dzień Męża i Żony”. Wspólnie świętujemy ważne dla współbraci wydarzenia rodzinne (sakrament małżeństwa, rocznice ślubu, chrzest, pogrzeb). Wiele rad lokalnych wybiera „Rodzinę Miesiąca” oraz „Rodzinę Roku”
W obszarze „Społeczność” podejmujemy działania zmierzające do tworzenia wspólnoty parafialnej zapraszając parafian do udziału w ważnych dla parafii wydarzeniach religijnych lub patriotycznych. Uczestniczymy w Dniach Kultury Chrześcijańskiej. Promujemy nauczanie świętego Jana Pawła II oraz kardynała Stefana Wyszyńskiego organizując konferencje, spotkania, wystawy. Organizujemy turnieje i zawody sportowe dla lokalnej społeczności. (bieg trzeźwości, marsz integracyjny, turniej piłkarski itp.) Wspieramy osoby chore i niepełnosprawne organizując, kwesty, koncerty charytatywne, zbiórki żywności współpracując z Parafialnymi Zespołami Caritas. Organizujemy akcje zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, pomagamy materialnie i finansowo hospicjom, Domom Samotnej Matki, DPS-om i placówkom prowadzonym przez zakony działającym na terenie parafii.
W ramach obszaru „Życie” bierzemy udział w przygotowaniu oraz aktywnie uczestniczymy w parafialnych lub miejskich „Marszach dla Życia i Rodziny.” Organizujemy i włączamy się w Duchową Adopcję Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą. Promujemy w kolejnych parafiach pozytywną wystawę pro-life „Jaś w drodze”. Organizujemy w parafiach projekcje filmów religijnych i pro-life. Organizujemy pochówki dzieci utraconych zarówno po poronieniach jak i po aborcji. Włączamy się w akcje budowy grobów dzieci utraconych. Wspieramy samotne matki organizując zbiórki np. mleka w proszku, pieluch i odzieży dziecięcej. Organizujemy akcje prozdrowotne jak „Biała Niedziela” czy objazdowe punkty poboru krwi.

Schola „Bazyliszki”