I NIEDZIELA ADWENTU

Rozpoczął się Adwent. Czas refleksji nad swoją relacją z Bogiem oraz otwierania się Jego obecność i działanie.
Dlatego podczas niedzielnej Mszy św. o godz. 10.30 mieliśmy Gościa-p. Karola, ze Straży Pożarnej w naszym mieście. Rozmawialiśmy o tym, kiedy należy wezwać Straż oraz co dzieje się, jeśli tego nie zrobimy.
Ten przykład pomógł nam zrozumieć dzisiejszą Ewangelię, w której Jezus zaprasza nas,
abyśmy wzywali Go w naszych niebezpieczeństwach duszy (pokus, grzechu, trudności i problemów).
„Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie” (Ewangelia według św. Łukasza 21, 34)