Intencje mszalne: 04  – 10. 04. 2022 r.

PONIEDZIAŁEK – 04. 04. 2022 r.
07.00 – 1)  Z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św. dla Wiktora Szredera w dniu 18 urodzin;
2)  + Benedykt Skajewski w 34 r. śm. i zmarli z rodziny;
08.00 – + Janina Drobińska;
08.30 –  + Józef Huzar, Stefania, Jan, Czesław, Anna;
18.00  – 1) + Feliks Stefański (20 MG);
2) + Alojzy Radtke w 10 r. śm. oraz rodzice z obojga stron; 


WTOREK – 05. 04. 2022 r.
07.00 – 1) +  s. Bolesława(Ona) Bielewska;
2) + Teresa Szypryt – od uczestników pogrzebu;
08.00 – 1) + Maria Słomińska w 16 r. śm.;
2) + Irena i Ambroży Ziełkowscy oraz rodzeństwo;

08.30 – + Izydor i Zyta oraz rodzice i rodzeństwo;
18.00 – 1) + Feliks Stefański (21 MG);
2) + Helena i Andrzej oraz zmarli z rodziny obojga stron;


ŚRODA – 06. 04. 2022 r.
07.00 – 1) + Zdzisław Iwon – od uczestników pogrzebu;
2) + Teresa Gierszal – od uczestników pogrzebu;
08.00 – + Patryk Tym w 1 r. śm.;
08.30 – W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Leona Bucław w dniu urodzin;
18.00 – 1) +  Feliks Stefański (22 MG);
2) + Anna, Jan, Wiesława i Joachim Stasiek;


CZWARTEK – 07. 04. 2022 r. – I czwartek miesiąca
07.00 – 1) + Urszula i Teofil;
2) + Anna Bucław – od uczestników pogrzebu;
08.00 –  + Anna Szajewska;
08.30 – + Helena i Jan Muszyńscy, Krzysztof, Ryszard i Anna;
18.00 – 1) +  Feliks Stefański (23 MG);
2) Dziękczynna za dar kapłaństwa, z prośbą o nowe powołania kapłańskie, misyjne i zakonne;

PIĄTEK – 08. 04. 2022 r.
07.00 – 1) + Łucja i Jan Gliszczyńscy i rodzeństwo;
2) + Krystyna Lepak w 14 r. śm. oraz rodzice z obojga stron;
08.00 –  + Mirosław, Janusz, Aleksander, Agnieszka oraz rodzice;
08.30 –  Za dusze w czyśćcu cierpiące;
18.00 – 1) +  Feliks Stefański (24 MG);
2) +  Maciej Szuba w 1 r. śm., Marian Szuba i zmarli z rodziny; 


SOBOTA – 09. 04. 2022 r.
07.00 – 1) + Anna i rodzice z obojga stron;
2) + Zygmunt Bola w rocznicę śmierci i zmarli z rodziny;
08.00 –  1) + Gertruda i Władysław Dopierała, Leon Marzec, Helena i Józef Kamińscy, rodzice i dziadkowie z obojga stron;
2) + Kazimierz i Edmund Rajwer  z okazji urodzin oraz rodzice z obojga stron i rodzeństwo;

08.30 – 1) + Henryk Buszczak, Leon i Marta Śledź;
2) + Teresa, Alfons, rodzice i rodzeństwo z obojga stron;
18.00 – 1) +  Feliks Stefański (25 MG);
2) + Andrzej Czapiewski oraz zmarli z rodziny Janikowskich i Czapiewskich;


NIEDZIELA PALMOWA CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ– 10. 04. 2022 r.
07.30 – + Leon oraz zmarli z rodziny Wenderskich, Prądzyńskich, Kowalik, Bucholc i ks. Romana;
09.00 – Za Parafian i Ofiarodawców;
10.00 – +  Feliks Stefański (26 MG);
10.30 – + Stefan i Adam Liegmann, Aniela Orlikowska, Witold Banach i zmarli z rodziny Ligamnnn i Ebertowskich;
11.15 –
12.00 – + Jerzy Szczodrowski, rodzice oraz Władysław, Daniel i Józef;
14.00 – + Jarosław Kluth w 1 r. śm.;
16.00 – + Barbara Czarnowska w 3 r. śm.;
19.00 – O pomyślne zdanie egzaminów dla Julii;