Milion dzieci modli się na różańcu.

Nasza parafia otrzymała certyfikat za udziału w akcji „Milion dzieci modli się na różańcu”.