Odwołanie dyspensy.

ODWOŁANIE   DYSPENSY

DEKRET   BISKUPA   PELPLŃSKIEGO

Biorąc pod uwagę zniesienie przez władze państwowe części ograniczeń, dotyczących liczby uczestników zgromadzeń religijnych oraz decyzję biskupów polskich zgromadzonych 11 czerwca 2021 r. na Zebraniu Plenarnym KEP,

z dniem 23 czerwca 2021 r. odwołuję dyspensę, udzieloną  29 maja 2020 r.

od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem koronawirusem. Informację o odwołaniu dyspensy należy podać wiernym w najbliższą niedzielę
w ramach ogłoszeń duszpasterskich. Przypominam, że dyspensa ogólna od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych, udzielona 25 marca 2020 r. została odwołana w diecezji pelplińskiej z dniem 6 czerwca 2020 r. (por. Kurenda nr 23/2020 z dnia 29 maja 2020 r.)

Łączę pasterskie błogosławieństwo

+ Ryszard Kasyna

Biskup Pelpliński