Ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia duszpasterskie – 17.04.2022 r.

Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy swoją posługą i pracą przyczynili się do pięknego przeżycia Triduum Paschalnego i Świąt Wielkiej […]