Ogłoszenie.

Realizację zadnia pn.:„Bazylika Mniejsza w Chojnicach(XIV w.): prace konserwatorskie i restauratorskie wnętrza – etap I ( instalacja elektryczna i przeciwpożarowa)” rozpoczęto 22.08.2022 r. i zakończono 14.10.2022 r. W ramach zadania wykonano przebudowę wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz budowę instalacji niskoprądowej przeciwpożarowej. Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej obejmowała montaż wewnętrznych linii zasilających, rozdzielnic nN, instalacji siłowej, gniazd oraz instalacji oświetleniowej. Budowa instalacji niskoprądowej przeciwpożarowej polegała na montażu elementów systemu sygnalizacji pożaru tj. centrali SSP , manipulatorów, paneli obsługi,
czujników automatycznych, sygnalizatorów akustycznych, modułów sterujących i kontrolnych, zasilaczy, przycisków ROP wraz instalacją niskoprądową. Ponadto wykonano instalację systemu nagłośnienia oraz monitoringu.
Koszt realizacji zadania wyniósł 1 334 410,43 zł
w tym:

  • dotacja Samorządu Województwa Pomorskiego 200 000,00 zł;
  • dotacja Powiatu Chojnickiego 200 000,00 zł;
  • dotacja Gminy Miejskiej Chojnice 500 000,00 zł;
  • środki własne Parafii 434 410,43 zł.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *