Paczka dla Ukrainy

Wychodząc na przeciw rodzinom, które pozostały na terenach ogarniętych wojną 
na Ukrainie, Caritas Diecezji Pelplińskiej włącza się w ogólnopolską akcję „Paczka dla Ukrainy”. Przebieg akcji jest następujący:

1. do dziekanów w ciągu 2 tygodni dostarczone zostaną kartony o wymiarach 53x40x30 cm. Dziekani proszeni są o dostarczenie kartonów do poszczególnych parafii;

2. zadanie parafii (PZC, SKC) polegać będzie na wypełnieniu kartonów ściśle określonymi produktami (ich lista znajduje się poniżej), tak aby paczka pomogła przetrwać jednej rodzinie przez tydzień;

3. wypełnione kartony należy dostarczyć do dziekanów, bądź bezpośrednio do centrali Caritas w Pelplinie;

4. pozostałe uwagi: 

* paczka nie może być zaklejona – zamknie ją, po sprawdzeniu zawartości, pracownik Caritas, a jej maksymalna waga to 18 kg;