PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW NA JASNĄ GÓRĘ 2021

28 września wyruszyła jednodniowa pielgrzymka maturzystów naszego miasta na Jasną Górę w Częstochowie. Byli na niej uczniowie z chojnickich szkół, takich jak: Zespół SzkółLiceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich i Technikum im. Stefana Bieszka, II Liceum Ogólnokształcące im.gen. Wł. Andersa, Technikum nr 1 oraz Technikum nr 3 im. Szarży pod Krojantami. Pielgrzymkę koordynował ks. Dominik Roczniak z chojnickiej bazyliki, któremu towarzyszył ks. Szymon Gwardzik. Droga do celu przebiegła pomyślnie, a po do dotarciu do niego spędziliśmy czas na wspólnej modlitwie na wałach jasnogórskich i przed cudownym obrazem Matki Bożej, natomiast najważniejsze spotkanie to Msza św. pod przewodnictwem ks. bpa Arkadiusza Okroja. Gościem tegorocznej pielgrzymki był ks. Jakub Bartczak, duszpasterz i raper. Mieliśmy okazję spotkać się z nim w auli o. Kordeckiego i wysłuchać jak Bóg odmienił jego życie.