Prośba biskupa pelplińskiego

„W związku z trwającą pandemią COVID-19 i brakiem skutecznego
lekarstwa, zachęcamy do podejmowania akcji szczepień. Pomimo, że nie są
one co do zasady obowiązkiem moralnym, jednak należy na nie spojrzeć
w świetle piątego przykazania Bożego i w duchu odpowiedzialności
za zdrowie własne i innych. Przykład w tej kwestii dał nam również papież
Franciszek”.