Renowacja wnętrza Bazyliki Mniejszej – przebudowa instalacji
elektrycznej oraz przebudowa i budowa instalacji niskoprądowych – etap I

Parafia Rzymskokatolicka pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Chojnicach
informuje, że w drugim zapytaniu ofertowym wyłoniono wykonawcę.

Oferty złożyły 2 firmy:
1.„EL-TEL” Wysocki Czesław Wysocki ul. Sępoleńska 80, 89- 600 Chojnice.
Oferta firmy wynosi 1 334 410,43 PLN ( kwota z 23 % pod. Vat).
2.Janusz Kosecki Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ ELMONT” , ul. Okrężna 2
Klawkowo ,89-620 Chojnice . Oferta firmy wynosi 1 418 647,58 PLN(kwota z 23
% pod. Vat)
Na Wykonawcę ww. zadania wybrano firmę pod nazwą: ,, EL-TEL” Wysocki
Czesław Wysocki, ul. Sępoleńska 80, 89- 600 Chojnice za kwotę brutto
1 334 410,43 PLN.