Studia podyplomowe w zakresie teologii realizowane w Pelplinie 2021/2022

 Zapraszamy na studia podyplomowe w zakresie teologii organizowane przez Wydział Teologiczny UMK w Toruniu a realizowane w Pelplinie. Studia są przeznaczone
dla absolwentów wydziałów teologicznych. Kształcenie odbywa się w dwóch cyklach:

  • pierwszy – kurs ad licentiam – licencjat kościelny dla absolwentów wydziałów teologicznych (magistrów teologii), czas trwania: 6 semestrów,
  • drugi – kurs ad lauream – dla osób posiadających licencjat kościelny z teologii,
    czas trwania: 2 semestry. 

Studia są prowadzone w specjalności: teologia praktyczna Kościoła. Termin składania dokumentów upływa z dniem 15 września 2021r. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.teologia.umk.pl/studia/studia podyplomowe. Dane kontaktowe: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Gagarina 37, telefon: (056) 611 4994; 611 4990, e-mail: teologia@umk.pl. Wszelkich informacji udziela również ks. prof. Janusz Szulist (email: szulist@umk.pl).