Zaproszenie do współdziałania dla dobra Twojej parafii

,,Radosnego dawcę miłuje Bóg”    (Drugi List do Koryntian 9,7)

Do końca roku mamy jeszcze możliwość wpływu na płacony podatek dochodowy, dotyczący obecnego roku (z Urzędem Skarbowym rozliczamy się po jego zakończeniu). Jedną z propozycji jest darowizna na cele kultu religijnego, inną darowizna na cele charytatywno- opiekuńcze.

  1. Odliczenie od dochodu na cele kultu religijnego przysługuje od kwoty poczynionej darowizny, jest to tak zwana ,,darowizna z limitem’’. Osoby fizyczne mogą pomniejszyć dochód o 6%, osoby prawne 10%. Darowizna będzie przeznaczona na renowację naszych obiektów sakralnych.
  2. Na cele charytatywno-opiekuńcze parafii możemy przekazać darowiznę bez względu na jej wysokość ,,bez limitu”, nawet 100% dochodu.

Darowizny musimy dokonać do końca roku kalendarzowego, na konto parafii:

PKO BP 42 1020 1419 0000 4102 0026 9944

Darczyńcom składam Serdeczne Bóg Zapłać.

                                                                            Ks. Jacek Dawidowski

Wspomniane darowizny nie mają nic wspólnego z przekazywaniem 1% podatku na organizacje pożytku publicznego, nie wykluczają się.

Dla osób fizycznych mówi o tym art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Dla osób prawnych mówi o tym art .18 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.