PODZIEKOWANIE DLA SIÓSTR

Siostry Franciszkanki podjęły decyzję, iż więcej nie będą zajmowały się strojeniem kwiatami naszych kościołów. Musimy uszanować ich decyzję. Robiły to […]