Ogłoszenie.

Realizację zadnia pn.:„Bazylika Mniejsza w Chojnicach(XIV w.): prace konserwatorskie i restauratorskie wnętrza – etap I ( instalacja elektryczna i przeciwpożarowa)” […]