SZKOLENIE DLA FOTOGRAFÓW I OPERATORÓW SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO W DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ

Kuria Diecezjalna Pelplińska przypomina, że w sobotę 23 kwietnia 2022 r., w godzinach od 10.00 do 15.00, w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie (Plac Mariacki 7), odbędzie się Szkolenie dla Fotografów i Operatorów Sprzętu Audiowizualnego.

Zgłoszenia przyjmowane są e-mailowo na adres: lpierowicz@wp.pl do 22.04.2022r. Szczegółowe informacje wraz z formularzem zgłoszeniowym znaleźć można na stronie diecezjalnej.

Uczestnikami szkolenia mogą być osoby uczestniczące w życiu Kościoła, szanujące świętość miejsca i czynności liturgicznych.  Każdy uczestnik składa ofiarę w wysokości 500 zł.

Księża proboszczowie proszeni są o poinformowanie chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu i wypełnienie załączonego formularza, który jest podstawą do przyjęcia zgłoszenia