Na świecie jest 1,344 mld katolików

Na świecie jest 1,344 mld katolików. Jak co roku przed Światowym Dniem Misyjnym, który w tym roku przypada 254 października, agencja Fides przedstawiła aktualne statystyki Kościoła katolickiego. Oparte są one na najnowszym Roczniku Statystycznym Kościoła, zawierającym dane z 2019 roku, porównane z rokiem 2018.

31 grudnia 2019 roku na świecie było 7,5 mld ludzi, co oznacza wzrost o 81,3 mln w stosunku do poprzedniego roku. Najwięcej mieszkańców przybyło w Azji (40,4 mln), Afryce (33,3 mln) i Ameryce (7 mln). Europa zyskała 157 tys. mieszkańców, a Oceania 459 tys.

Gdy chodzi o katolików, to 31 grudnia 2019 roku było ich na świecie 1,344 mld, co oznacza wzrost w ciągu roku o 15,4 mln. Przybyło ich na wszystkich kontynentach (w Afryce 8,3 mln, w Ameryce 5,3 mln, w Azji 1,9 mln, w Oceanii 118 tys.), z wyjątkiem Europy, gdzie ubyło ich 292 tys.

W tym czasie liczba jednostek kościelnych (diecezji, administratur, wikariatów, prefektur apostolskich itd.) wzrosła o 1 i jest ich obecnie 3026. Niemal jedna trzecia spośród nich (1117) podlega Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów (517 w Afryce, 482 w Azji, 71 w Ameryce i 46 w Oceanii). Liczba stacji misyjnych z mieszkających w nich księdzem wzrosła o 301 do 3217, natomiast liczba stacji misyjnych bez księdza na stałe spadła o 5836 do 131 407.

Liczba biskupów zmniejszyła się o 13 i wyniosła 5364 (przybyło 12 biskupów wywodzących się z duchowieństwa diecezjalnego, a ubyło 25 biskupów-zakonników). Nieznacznie (o 271) wzrosła ogólna liczba księży, wynosząc 414 336. Przybyło ich w Azji (1989) i Afryce (1649), ubyło zaś w Europie (spadek o 2608), w Ameryce (spadek o 690) i Oceanii (spadek o 69). Spadła również – siódmy rok z rzędu – liczba księży zakonnych (o 646) i wynosiła 50 295.

W skali świata po raz kolejny spadła też liczba sióstr zakonnych (o 11 562), których pod koniec 2019 roku było 630 099. Ich liczba nieco się zwiększyła w Afryce (o 835) i Azji (o 599), natomiast zmniejszyła się w w Europie (o 7400), Ameryce (o 5315) i Oceanii (o 281).

Świeckich misjonarzy na całym świecie było 410 440, co oznacza wzrost o 34 252. Mniej było katechetów o 2590 – w sumie pracowało ich 3 mln.

Mniej o 1822 odnotowano kleryków w wyższych seminariach duchownych diecezjalnych i zakonnych ( w sumie było ich 114 tys.). Wzrost ich liczby nastąpił jedynie w Afryce (o 509), podczas gdy na pozostałych kontynentach spadek: w Azji o 898, w Ameryce o 750, w Europie o 630, a w Oceanii o 53.

Gdy chodzi o niższe seminaria duchowne, to liczba ich uczniów spadła o 3174 do 96 990. Wzrost o 22 osoby wystąpił jedynie w Oceanii.

Na polu edukacji Kościół katolicki prowadził 31 grudnia 2019 roku 72 667 przedszkoli dla 7,5 mln dzieci, 98 925 szkół podstawowych dla 35 mln uczniów, 49 552 szkół średnich dla 19,3 mln uczniów. Kościół kształcił też niemal 2,4 studentów szkół wyższych i 3,8 mln studentów uniwersytetów.

Kościół prowadził 5245 szpitali (w większości w Afryce – 1418 i Ameryce – 1362), 14 963 przychodni zdrowia (głównie w Afryce – 5307 i Ameryce – 4043), 532 leprozoria (przede wszystkim w Azji – 269 i Afryce –201), 15 429 domów opieki dla osób starszych, przewlekle chorych lub niepełnosprawnych (głównie w Europie – 8031 i Ameryce – 3642), 9374 sierocińców (przede wszystkim w Azji – 3233 i Europie – 2247), 10723 żłobków (zwłaszcza w Azji – 2973 i Ameryce – 2957), 12 308 poradni małżeńskich (przede wszystkim w Europie – 5504 i Ameryce – 4289), 3198 ośrodków resocjalizacyjnych i 33 840 innych instytucji charytatywnych i społecznych.

pb (KAI/Fides) / Watykan